آخرین تغییرات: ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

بازگشت وجه

برای بازگرداندن مبلغ یک تراکنشِ موفقِ درگاه پرداخت، به شماره کارت پرداخت‌کننده می‌توان از ابزار بازگشت وجه استفاده کرد.

شرایط لازم برای بازگشت وجه:

 • فعال بودن ابزار بازگشت وجه
 • موفق بودن تراکنش
 • داشتن موجودی کافی در کیف‌پول

ثبت درخواست بازگشت وجه:

برای ثبت درخواست بازگشت وجه یک تراکنش موفق کافی‌ست نشانی زیر را صدا بزنید:

METHOD: POST
URL: https://api.vandar.io/v2/business/{businessName}/transaction/{transaction_id}/refund
Header:
Authorization : Bearer {token}
Accept : application/json
Content-Type : application/json

در این نشانی:

 • businessName نام انگلیسی کسب‌وکار است که در هنگام ثبت کسب‌وکار به وندار ارائه‌ شده.
 • transaction_id شناسه‌ی یکتای تراکنش در وندار است.

پارامترهای مجاز

Name Type Status
payment_number string optional
description string optional

توضیحات

 • Payment_number باید برای هر درخواست مقداری یکتا باشد.
 • Description محل درج توضیحات است.

نمونه json

{
  "payment_number": "13456",
  "description": "160969188194 بازگشت وجه تراکنش "
}
              

نمونه پاسخ دریافتی موفق

HTTP/1.1 200
{
  "status": 1,
  "data": {
    "message": " عملیات بازگشت وجه با موفقیت ثبت گردید. ",
    "results": {
     "id": "e2ee0fb0-c070-11eb-8d4b-f782f5608cc2",
     "retry_count": "01",
     "user_id": 29,
     "business_id": 20,
     "gateway_transaction_id": 162203075684,
     "amount": "50000.00",
     "wage": 0,
     "payment_number": null,
     "status": "PENDING",
     "description": "160969188194 بازگشت وجه تراکنش",
     "wallet": "99999889000",
     "refund_date": "1400/03/08 15:57:43",
     "created_at": "1400/03/08 15:57:44"
    }
  },
}

توضیحات

 • Gateway_transaction_id شناسه تراکنش عملیات بازگشت وجه است.
 • Amount مبلغ بازگردانده شده به ریال
 • Wage کارمزد بازگشت وجه به ریال
 • Status وضعیت تراکنش است که در زمان ثبت به صورت PENDING نمایش داده می‌شود.
 • Wallet موجودی کیف‌پول پس از بازگشت وجه به ریال
 • refund_date تاریخ و زمان انجام عملیات بازگشت وجه. این نخستین زمانی است که مبلغ قابل برداشت کیف‌پول برای انجام تراکنش بازگشت وجه کافی باشد (متناسب با زمان بروزرسانی مبلغ قابل برداشت کیف‌پول). در این زمان درخواست بازگشت وجه به بانک ارسال می‌شود.

نمونه پاسخ دریافتی ناموفق

HTTP/1.1 401
{
  "status": 0,
  "error": "Unauthenticated"
}

توضیحات

 • status: درصورت ناموفق بودن درخواست این مقدار برابر با 0 می باشد
 • error: در صورت منقضی شدن Token ارسالی در Header و یا اشتباه بودن Token با مقدار Unauthenticated برگشت داده می‌شود.