آخرین تغییرات: ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

خطاها

سرویس های وندار در صورت بروز خطا یکی از خطاهای زیر را به شما برمی گردانند.

Error code Meaning
400 Bad Request
401 Unauthorized
403 Forbidden
404 Not Found
405 Method Not Allowed
406 Not Acceptable -- You requested a format that isn't json
410 Gone
422 Bad Request
429 Too Many Requests
500 Internal Server Error
503 Service Unavailable -- We're temporarially offline for maintanance. Please try again later.

توضیحات

 • خطای ۴۰۰: درخواست شما از سرویس وندار اشتباه است.
 • خطای ۴۰۱: این خطا در صورتی برمی گردد که یا توکن را در درخواست خود ارسال نکردید یا توکن شما معتبر نمی باشد.
 • خطای ۴۰۳: شما دسترسی لازم برای دریافت این پاسخ را ندارید.
 • خطای ۴۰۴: درخواست ارسال شده با این آدرس در سرویس وندار موجود نیست.
 • خطای ۴۰۵: آدرس ارسال شده توسط شما با متد آن همخوانی ندارد لطفا با توجه به مستندات متد خود را اصلاح کنید.
 • خطای ۴۰۶: ورودی فرستاده شده از سمت شما برای سرویس وندار باید به فرمت json باشد لطفا فرمت ورودی را اصلاح کنید.
 • خطای ۴۱۰: درخواست ارسال شده از سرویس وندار حذف شده است.
 • خطای ۴۲۲: یکی از فیلدهایی که برای سرویس ارسال کرده اید اشتباه است.
 • خطای ۴۲۹: تعداد درخواست های ارسال شده از سمت شما برای سرویس ما قابل پاسخگویی نیست، لطفا کمی صبر کنید و دوباره خطای خود را ارسال کنید.
 • خطای ۵۰۰: خطای نامشخصی در سرور رخ داده است لطفا کمی صبر کنید و دوباره تلاش کنید.
 • خطای ۵۰۳: سرویس وندار در حال حاضر موقتا در دسترس نیست، لطفا کمی صبر کنید و دوباره تلاش کنید.