آخرین تغییرات: ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

خطاها

سرویس های وندار در صورت بروز خطا یکی از خطاهای زیر را به شما برمی گردانند.

Error code Meaning
400 Bad Request -- Your request sucks
401 Unauthorized -- Your token is wrong
403 Forbidden -- The kitten requested is hidden for administrators only
404 Not Found -- The specified kitten could not be found
405 Method Not Allowed -- You tried to access a kitten with an invalid method
406 Not Acceptable -- You requested a format that isn't json
410 Gone -- The kitten requested has been removed from our servers
418 I'm a teapot
422 Bad Request -- Your request sucks
429 Too Many Requests -- You're requesting too many kittens! Slow down!
500 Internal Server Error -- We had a problem with our server. Try again later.
503 Service Unavailable -- We're temporarially offline for maintanance. Please try again later.

توضیحات

 • خطای ۴۰۰: درخواست شما از سرویس وندار اشتباه است.
 • خطای ۴۰۱: این خطا در صورتی برمی گردد که یا توکن را در درخواست خود ارسال نکردید یا توکن شما معتبر نمی باشد.
 • خطای ۴۰۳: شما دسترسی لازم برای دریافت این پاسخ را ندارید.
 • خطای ۴۰۴: درخواست ارسال شده با این آدرس در سرویس وندار موجود نیست.
 • خطای ۴۰۵: آدرس ارسال شده توسط شما با متد آن همخوانی ندارد لطفا با توجه به مستندات متد خود را اصلاح کنید.
 • خطای ۴۰۶: ورودی فرستاده شده از سمت شما برای سرویس وندار باید به فرمت json باشد لطفا فرمت ورودی را اصلاح کنید.
 • خطای ۴۱۰: درخواست ارسال شده از سرویس وندار حذف شده است.
 • خطای ۴۱۸: من یک قوری هستم
 • خطای ۴۲۲: یکی از فیلدهایی که برای سرویس ارسال کرده اید اشتباه است.
 • خطای ۴۲۹: تعداد درخواست های ارسال شده از سمت شما برای سرویس ما قابل پاسخگویی نیست، لطفا کمی صبر کنید و دوباره خطای خود را ارسال کنید.
 • خطای ۵۰۰: خطای نامشخصی در سرور رخ داده است لطفا کمی صبر کنید و دوباره تلاش کنید.
 • خطای ۵۰۳: سرویس وندار در حال حاضر موقتا در دسترس نیست، لطفا کمی صبر کنید و دوباره تلاش کنید.